Betalen aanslag

Het betalen van een aanslag gemeentelijke belastingen kan op verschillende manieren. De meeste inwoners en bedrijven kiezen voor een automatische afschrijving door GBTwente. Meer informatie leest u op de website van GBTwente.

Uw aanslag betalen 

Heeft u nog geen DigiD? U kunt deze eenvoudig aanvragen op www.digid.nl. Het duurt vijf werkdagen voordat u schriftelijk uw DigiD ontvangt. Bij de overheid moet u vaak uw identiteitskaart of paspoort laten zien. Zo weten wij wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

Wilt u de aanslag in één keer betalen?
Maak dan het bedrag van uw aanslag over naar bankrekeningnummer NL72 BNGH 028.514.1228. van GBTwente. Vermeld het aanslagnummer in de omschrijving.

Bent u verhuisd en heeft u een aanslag ontvangen?

Als u binnen Losser verhuist, dan krijgt u van GBTwente geen nieuwe aanslag. De aanslag die u hebt ontvangen neemt u mee naar het nieuwe adres. Dit komt omdat de kosten voor veel belastingen in Losser gelijk zijn. Was u eigenaar van het huis op het vorige adres? Dan heeft de nieuwe eigenaar de kosten voor de onroerendezaakbelasting en rioolheffing aan u betaald bij de notaris.
Bent u bij iemand in gaan wonen? Of bent u buiten de gemeente Losser gaan wonen? Dan krijgt u van GBTwente een nieuwe aanslag binnen zes weken op uw nieuwe adres. Op de nieuwe aanslag leest u de kosten tot de datum wanneer u verhuisd bent. 

Machtiging verlenen, machtiging intrekken, rekeningnummer wijzigen en de status van uw betalingen inzien? Kijk op GBTwente (gbtwente.nl).

Contact

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.