Aanslag gemeentelijke belastingen

Belastingplichtigen ontvangen jaarlijks een aanslag voor de gemeentelijke belastingen. Deze aanslag ontvangt u van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Op de site van het GBT kunt u, met behulp van uw DigiD uw persoonlijke zaken regelen. Ook vindt u daar meer informatie over uw aanslag en de wijze van betalen.

Aanpak

U kunt via het digitale loket van het GBT met DigiD de volgende persoonlijke zaken regelen:

  • Aanslag gemeentelijke belastingen inzien
  • Automatische betaling van uw aanslag
  • Bezwaar tegen de aanslag
  • Betalingsregeling aanvragen
  • Hondenbelasting aan- of afmelden
  • Taxatieverslag inzien

Kwijtschelding

In de gemeente Losser kunt u onder bepaalde voorwaarden kwijtschelding aanvragen voor de rioolheffing, afvalstoffenheffing en onroerende zaakbelastingen. Meer informatie vindt u op de site van het GBT.

Bezwaar

Wilt u bezwaar maken tegen de heffingen en waarde op uw aanslag? Meer informatie vindt u op de site van het GBT.

WOZ-waarde

Op de belastingaanslag staat ook de waardebeschikking van uw woning of pand, op grond van de Wet Waardering Onroerend Zaken vermeld. Deze waarde wordt gebruikt om de hoogte van de aanslag Onroerend Zaakbelastingen te bepalen. Meer informatie over de waardebeschikking vindt u op de site van het GBT.

Contact

Kunt u niet vinden wat u zoekt of wilt u meer informatie, laat het ons weten via het contactformulier.