Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Belastingen

GBTwente stuurt de aanslag voor de gemeentelijke belastingen namens de gemeente Losser. Op de website van GBTwente regelt u eenvoudig uw belastingzaken.

Bent u aangemeld bij MijnOverheid (Rijksoverheid)? U ontvangt dan de aanslag digitaal in uw berichtenbox.

 • Betalen aanslag

  Het betalen van een aanslag gemeentelijke belastingen kan op verschillende manieren. De meeste inwoners en bedrijven kiezen voor een automatische afschrijving door GBTwente.

 • Kwijtschelding gemeentelijke belastingen

  Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, dan kunt u kwijtschelding van de gemeentelijke belasting aanvragen.

 • Kwijtschelding waterschapsbelasting

  Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, dan kunt u kwijtschelding van de waterschapsbelasting aanvragen.

 • Waardering onroerende zaken

  De WOZ waarde (Waardering Onroerende Zaken) is een waardering van onroerend goed. Dit kan een woning zijn, maar ook een bedrijfspand.

 • Hondenbelasting

  Als u één of meerdere honden heeft dan betaalt u hondenbelasting.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hier aan mee via de afvalstoffenheffing.

 • Onroerendezaakbelasting

  Deze belasting betaalt u als u eigenaar bent van een woning, een gebouw of een stuk grond. Ook als u een gebouw of een stuk grond huurt, betaalt u deze belasting.

 • Toeristenbelasting

  U betaalt toeristenbelasting als mensen u betalen om bij u te mogen overnachten.

 • Rioolheffing

  Rioolheffing betaalt u als u (regen)water afvoert op de gemeentelijke riolering.