Gemeentelijke belastingen

 • Rioolheffing

  Rioolheffing betaalt u als u (regen)water afvoert via het riool van de gemeente.

 • Toeristenbelasting

  U betaalt toeristenbelasting als mensen u betalen om bij u te mogen overnachten.

 • WOZ-aanslag bekijken

  De gemeente stelt elk jaar de waarde van uw woning of bedrijfspand vast. Dit kunt u zien in het taxatieverslag.

 • Betalen van gemeentelijke belastingen

  In Losser betaalt u uw aanslag gemeentelijke belastingen via GBTwente. Dit kan op verschillende manieren.

 • Kwijtschelding belastingen

  Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u kwijtschelding van gemeentelijke belastingen aanvragen.

 • Hondenbelasting

  U betaalt hondenbelasting als u 1 of meerdere honden heeft.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  OZB betaalt u als eigenaar van een woning, ander gebouw of stuk grond. Ook als huurder betaalt u OZB.