Gemeentelijke belastingen

 • Rioolheffing

  Rioolheffing betaalt u als u (regen)water afvoert via het riool van de gemeente.

 • Toeristenbelasting

  U betaalt toeristenbelasting als mensen u betalen om bij u te mogen overnachten.

 • WOZ-aanslag bekijken

  WOZ-waarde checken, taxatieverslag inzien, bezwaar maken.

 • Betalen aanslag

  Betaal uw aanslag gemeentelijke belasting via GBTwente.

 • Kwijtschelding

  Als uw een laag inkomen hebt, dan kunt u kwijtschelding aanvragen.

 • Hondenbelasting

  Als u 1 of meerdere honden heeft, betaalt u hondenbelasting.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hieraan mee via de afvalstoffenheffing.

 • Onroerendezaakbelasting

  Als u een pand bezit of huurt, betaalt u onroerendezaakbelasting.