Verbranden snoeihout en paasvuren, ontheffing

Hoe kunt u een ontheffing aanvragen?

Het aanvraagformulier hiervoor vindt op deze pagina. Op verzoek kan het formulier ook per mail of per post worden toegezonden.

Wanneer moet u een melding doen?

Wanneer u een vuur wilt ontsteken moet u dit altijd, uiterlijk 24 uur voorafgaand aan het ontsteken, melden aan de gemeente.

Ook als u al een ontheffing heeft voor het ontsteken van een paasvuur tijdens de paasdagen en (weer) een paasvuur wilt ontsteken dan moet u dit vooraf melden bij de gemeente.

Het is niet toegestaan het vuur te ontsteken als u geen melding heeft gedaan bij de gemeente. U riskeert dan een boete en kunt een stookverbod opgelegd krijgen. Zowel de gemeente als de politie zullen  strenger gaan handhaven.

In de periode waarin de fase 'extra alert'geldt, mogen er geen takken en snoeihout worden verbrand. Deze fase wordt gepubliceerd op www.natuurbrandrisico.nl.

Wet milieubeheer

Op grond van het bepaalde in de Wet Milieubeheer is het niet toegestaan afvalstoffen, waaronder takken en snoeihout, buiten inrichtingen te verbranden.

In de Wet Milieubeheer is een artikel opgenomen dat een ontheffingsmogelijkheid biedt.

Het college heeft een beleid vastgesteld op grond waarvan op aanvraag een ontheffing kan worden verleend om te verbranden gedurende de periode van 1 november tot en met 30 april. Een ontheffing wordt verleend met bijbehorende voorschriften ter bescherming van het milieu.

Meer informatie

Gemeente Losser, team Plannen, vergunnen en handhaven.