Asbesthoudend en asbestgelijkend materiaal

Asbest is een natuurlijk product dat bestaat uit naaldvormige vezels. Asbest is makkelijk te verwerken met andere stoffen, het is goedkoop, hittebestendig en onverwoestbaar. Vanwege deze nuttige eigenschappen is asbest tot in de jaren tachtig toegepast in (bouw)materialen. Vanaf 1 juli 1993 is de toepassing van asbest nagenoeg verboden. 

Wat zijn de risico's van asbest?

Asbestvezels in water en voedsel leveren geen gevaar op voor de gezondheid. Asbest is alleen gevaarlijk als vrijgekomen asbestvezeltjes opdwarrelen in de lucht die u inademt. Dat gebeurt bijvoorbeeld door slopen. De ingeademde vezels nestelen zich in de longen en na verloop van tijd kan dat de oorzaak zijn van verschillende ziekten, waaronder kanker.
Het onzorgvuldig verwijderen van asbestproducten brengt risico's met zich mee. Het is soms dan ook beter het te laten zitten. Juist bij onoordeelkundig slopen is de kans het grootst dat de vezels in de lucht komen en kunnen worden ingeademd.

Waar zit asbest in?

U kunt asbest nog op verschillende plekken in huis tegenkomen. We noemen de bekendste toepassingen.

  •     In vinyl vloerbedekking (onder andere Novilon), tot 1983 te koop. De toplaag is van pvc, de asbest zit in de viltachtige onderlaag.
  •     In vinyl vloertegels (Colivinyl), tot 1985 te koop. Het materiaal is hard en een beetje glanzend, vaak met een wit 'gevlamde' decoratie.
  •     Bloembakken, betonkleurig en tamelijk dun.
  •     Golfplaten. Deze zijn veel gebruikt op bergingen en garages.
  •     Vlakke decoratieve platen met aan één kant een gekleurde coating. Te vinden op gevels als balkonscherm en ook wel als wandafwerking in de douche.
  •     Pijp. Bekend is de H-pijp op de schoorsteen, maar ook asbest schoorsteenkanalen komen voor.
  •     (Harde) isolatieplaat in borstweringen.
  •     Kachelkoord dat werd gebruikt bij het aansluiten van kachels. Dit niet gebonden asbest is zeer gevaarlijk.

Asbest verwijderen

Als men asbest wil verwijderen dient men hiervoor een melding sloop in te dienen of een omgevingsvergunning activiteit slopen aan te vragen. In de meeste gevallen is een melding toereikend. Alleen in geval van een rijks- of gemeentelijk monument of een karakteristiek gebouw of bouwwerk is een omgevingsvergunning activiteit sloop noodzakelijk.
Een melding of vergunningaanvraag dient vergezeld te gaan van een asbestinventarisatierapport. Een dergelijk rapport moet zijn opgesteld door een daarvoor erkend bedrijf (SC 540 gecertificeerd).

Het verwijderen van asbest dient te worden uitgevoerd door een bedrijf dat hiervoor is erkend (SC 530 gecertificeerd).

Het is een particulier toegestaan tot maximaal 35 m2 geschroefde hechtgebonden asbestplaten of loszittend vloerzeil in eigen beheer te verwijderen. Het moet gaan om asbest uit woningen of bijgebouwen op uw erf, die niet bedoeld zijn of gebruikt worden voor uw beroep of bedrijf. Dit is alleen toegestaan wanneer zich op het kadastrale perceel niet meer asbesthoudend materiaal aanwezig bevind.
Ook in geval van het verwijderen van 35m2  of minder geschroefde hechtgebonden asbestplaten of loszittend vloerzeil dient voorafgaand aan het verwijderen een sloopmelding te worden ingediend.

Als sprake is van het slopen van een deel of het gehele bouwwerk (gebouwd vóór 1-1-1994), dan dient de sloopmelding vergezeld te gaan van een asbestinventarisatierapport.

Het indienen van een sloopmelding en/of aanvragen van een omgevingsvergunning kunt u doen via het landelijke Omgevingsloket online

Asbest afvoeren naar afvalbrengpunt

Het asbestafval kan op het afvalbrengpunt van de gemeente Losser worden aangeboden op woensdagen tussen 10.00 en 12.00 uur.

Meer informatie over asbest vindt u op de website van het Kenniscentrum InfoMil .