Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Energie

Net als elke gemeente, regio en provincie is ook Losser bezig met de energietransitie, het terugdringen van de CO2 uitstoot en het terugdringen van de opwarming van de aarde. Veel gebeurt in Noordoost-Twente verband.

Energie is een veelbesproken thema. De energietransitie zo nog meer. Er ligt (inter)nationaal een opgave om de energietransitie te realiseren en de CO2 uitstoot en de opwarming van de aarde terug te dringen. 

Maar wat is energietransitie nu eigenlijk? Het is de omschakeling van het gebruik van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar gebruik van duurzaam opgewekte energie (zon, wind en aardwarmte). In Losser werken we hard aan het halen van de doelstellingen.

Hieronder vindt u informatie over energie, de energietransitie en wat u er zelf aan kunt bijdragen.