Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Duurzaamheid

Hier leest u alles wat de gemeente Losser op het gebied van duurzaamheid doet.

 • Gemeentelijk beleid

  gemeentelijke documenten Hier vindt u verschillende beleidsstukken. Zo is in de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 vastgelegd hoe we 100% energieneutraal willen zijn. Hiervoor zijn 5 hoofdlijnen geformuleerd om de doelstellingen te realiseren.

 • Energie

  energie v2 Net als elke gemeente, regio en provincie is ook Losser bezig met de energietransitie, het terugdringen van de CO2 uitstoot en het terugdringen van de opwarming van de aarde. Veel gebeurt in Noordoost-Twente verband.

 • Duurzame mobiliteit

  laadpaal v 2 Reizen zorgt voor flink veel CO2-uitstoot. Gelukkig pakken steeds meer mensen de (elektrische) fiets, trein of bus. Auto nodig? Denk eens aan deelauto’s of aan een elektrische auto. Bekijk hier wat de mogelijkheden zijn.

 • Klimaatadaptatie

  krattenveld v 2 Het klimaat verandert. Extreme hitte en flinke regenbuien zorgen voor verdroogde tuinen/landbouwpercelen en wateroverlast. Lees hier hoe we met klimaatadaptatie de schade kunnen beperken en wat u zelf in en om uw woning kunt doen.

 • Biodiversiteit

  biodiversiteit v 5 Een groene omgeving met meer planten en dieren helpt om de voedselvoorziening op termijn veilig te stellen en zorgt voor natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld de eikenprocessierups. Lees meer over onze aanpak.

 • Aardgasvrij

  aardgas5 Alle woningen en bedrijven in Nederland moeten uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. We zoeken naar andere manieren om onze huizen en bedrijven te verwarmen, om te koken en te douchen. Lees hier meer over hoe we dat gaan bereiken.

 • Circulaire economie

  recycle-57136_1920 De circulaire economie is een nieuwe manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten, en afval omgaan. We denken na hoe we producten kunnen hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten bijvoorbeeld door recycling.