Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Gemeentelijk beleid

Hier vindt u verschillende beleidsstukken. Zo is in de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040 vastgelegd hoe we 100% energieneutraal willen zijn. Hiervoor zijn 5 hoofdlijnen geformuleerd om de doelstellingen te realiseren.

Bekijk hier alle gemeentelijke documenten over duurzaamheid: