Duurzame energie

Ook Losser werkt mee aan de energietransitie; de stap van fossiele naar duurzame brandstoffen zoals zon en wind.

Net als elke gemeente, regio en provincie is ook Losser bezig met de energietransitie; de overstap van fossiele naar duurzame energie. Hiermee willen we onze CO2-uitstoot terugdringen, en daarmee ook de opwarming van de aarde. Die overstap naar duurzame energie doen wij samen met drie andere gemeenten in Noordoost Twente: Energie van Noordoost Twente .  

De energietransitie is de overstap van het gebruik van fossiele brandstoffen - olie, aardgas, steenkolen - naar gebruik van duurzaam opgewekte energie zoals zon, wind en aardwarmte. Ook biogas / groengas en waterstof worden gezien als toekomstige duurzame energiebronnen. Met die overstap werken we hard aan het halen van de energiedoelen: in 2050 zijn we energieneutraal. 

Wind en zon 

We willen op termijn volledig energieneutraal zijn. Dat betekent onder andere dat onze elektriciteit op een duurzame manier opgewekt moet worden. Dat kan met wind en met zon. Om deze opwek van duurzame energie lokaal te realiseren, werken we samen met drie andere gemeenten in Noordoost Twente als Energie van Noordoost Twente. 

Windenergie  

Met de buurgemeenten Oldenzaal, Tubbergen en Dinkelland heeft Losser voorwaarden opgesteld voor het plaatsen van windmolens in Noordoost Twente. Deze voorwaarden staan beschreven in het zogeheten concept Windbeleid NO-Twente. Er zijn zoekgebieden voor windmolens aangewezen en er zijn regels opgesteld over het betrekken van de omgeving bij de voorbereiding en uitwerking van een windproject. Hierin staat ook beschreven hoe inwoners van de regio kunnen profiteren van windmolens. 

Meer over windenergie

 Zonne-energie 

De zon is een schone energiebron die nooit opraakt. U kunt als huiseigenaar zelf de energie van de zon benutten met zonnepanelen of een zonneboiler op het dak. Op ons energieloket vindt u informatie over subsidies, leveranciers en installateurs in Losser en tips over hoe u zelf aan de slag kunt.  

Daarnaast wordt zonne-energie op veel grotere schaal ingezet, bijvoorbeeld met zonnevelden of zonnepanelen op grote daken. Om dat te realiseren, kunnen initiatiefnemers (lokale energie coöperatie of ontwikkelaar) een vergunningsaanvraag bij de gemeente indienen. Deze moet voldoen aan het zonneveldenbeleid van de gemeente.  

Zonneveld in Overdinkel 

Het eerste zonneveld in Losser wordt momenteel in Overdinkel gerealiseerd door Kronos Solar. Meer informatie hierover vindt u op www.zonnepark-losser.nl  

Meer over zonne-energie

Duurzame warmte 

Warmte wordt nu nog vooral geleverd via aardgas. Dat is geen duurzame vorm van energie en willen we in Nederland vervangen door een duurzame vorm van warmte. Dat kan bijvoorbeeld met het aanleggen van een warmtenet of met individuele oplossingen zoals een warmtepomp. Ook biogas / groengas is een duurzaam alternatief voor aardgas, dat op dit moment volop in ontwikkeling is. Hoe we dat in Losser doen vindt u op Aardgasvrij Losser.