Circulaire economie

De circulaire economie is een nieuwe manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten, en afval omgaan. We denken na hoe we producten kunnen hergebruiken als grondstof voor nieuwe producten bijvoorbeeld door recycling.

De circulaire economie is een nieuwe manier van denken over hoe we met grondstoffen, producten, en afval omgaan. We willen af van het te veel gebruiken van eindige grondstoffen en het onnodig weggooien van producten. De circulaire economie zit zo in elkaar dat producten weer hergebruikt kunnen worden als grondstof voor nieuwe producten. Dan zijn er minder grondstoffen nodig en wordt er minder onnodig weggegooid. Dit kunnen we bereiken door beter te recyclen, hergebruiken, en slimmer producten te maken. Dit helpt om een beter milieu te realiseren én zorgt er voor dat we zuiniger om gaan met de grondstoffen die we nu nog hebben.

Lees meer hierover in de Toekomstvisie Duurzaam Losser 2040