Biodiversiteit

Samen zorgen we voor een groene omgeving met meer planten en dieren, in de dorpen, in het buitengebied én in uw eigen straat.

Waarom biodiversiteit

Met een goede biodiversiteit voorkomen we dat er te weinig verschillende planten groeien.  Veel van dezelfde bomen, struiken en andere gewassen (zoals gazons) noemen we ook wel monoculturen. Monoculturen hebben niet veel ecologische waarde. Het gevaar op ziekte (bijvoorbeeld essentaksterfte) en plagen (zoals de eikenprocessierups) is groot. Met meer verschillende bomen, struiken en kruidachtige gewassen kunnen we dit voorkomen en houden we de ecologische balans gezond. Lees hier meer over onze aanpak van de eikenprocessierups.

Wat doet de gemeente

Er zijn verschillende manieren om de biodiversiteit in Losser te vergroten. Dit doen we onder andere door: 

  • minder te maaien 
  • (het mogelijk maken van) het zaaien van een- en meerjarige bloemenmengsels 
  • bloembollen te poten met verschillende bloeiperiodes
  • biodiverse plantenmengsels in nieuwe projecten te gebruiken 
  • meer verschillende bomen te planten, ook in dezelfde straat
  • kruiden, heester en bomen in verschillende hoogten te planten 
  • mee te werken aan groene schoolpleinen
  • informatie te geven over ecologie

Groen in openbare ruimte

Meer biodiversiteit, zorgt voor een natuurlijk evenwicht.  Daarom kiest de gemeente Losser voor meer en verschillende bloemen/kruiden, struiken en bomen, die in verschillende perioden bloeien. Hier komen insecten op af die vervolgens  weer hagedissen, kikkers, salamanders,  padden, vogels en kleine zoogdieren aantrekken. Dat zorgt voor balans en het ziet er ook mooi uit.

Dat doen we door in bermen, gazons, wadi’s en sloten bloemenmengsels te zaaien of bloembollen en struiken te planten.  Maar ook door veel minder, of niet te maaien. Er ontstaan dan vaak vanzelf al de mooiste kruidenmengsels, met hun eigen ecologische waarde. Zo worden gazons die niet recreatief of sportief gebruikt worden (gedeeltelijk) minder gemaaid (ongeveer 2 keer per jaar). Het maaisel wordt dan afgevoerd om de bodem te verschralen. Hierdoor ontstaat meer ruimte voor bloemen/kruiden.  

Bermen niet maaien

De gemeente werkt aan biodiverse bermen: een mix aan begroeiing en beperkt maaien. Dat doen we niet voor niets: bermen zijn eigenlijk de enige aaneengesloten natuurgebiedjes door onze gemeente. Door bermen te laten bloeien, ontstaan er veilige stroken tussen natuurgebieden, waar (zoog)dieren veilig kunnen leven en zich kunnen verplaatsen tussen de leefgebieden. Bloeiende akkerranden zijn hierin ook een belangrijk onderdeel. Het is van groot belang dat we met elkaar het doel en de noodzaak van deze ontwikkeling inzien en niet eigenhandig gemeentelijke bermen, gazons, wadi’s en dergelijke maaien. Daarmee wordt een leefgebied vernietigd, dat zo belangrijk is voor een gezonde verscheidenheid aan planten en dieren. Overigens betekent dit niet dat er helemaal niet meer wordt gemaaid. De gemeente heeft medewerkers groen in dienst die precies weten wanneer waar het beste gemaaid kan worden voor een zo goed mogelijke groei. Op sommige plekken wordt vaker gemaaid omdat dat voor het verkeer veiliger is. Maar ook om de gewenste plantensoorten te verkrijgen.

Groen en verkeersveiligheid

We willen Losser zo groen mogelijk maken, maar dat mag niet ten koste gaan van de veiligheid in de dorpen. Waar het kan laten we zoveel mogelijk staan, maar waar het groen het zicht in het verkeer belemmert wordt vaker gemaaid. 

Ook aan de slag met biodiversiteit?

U kunt  in uw eigen tuin of balkon ook een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Losser. Laat u daarbij inspireren door de tips op de website groenblauwtwente.

Geeft u ook ruimte aan insecten? Laat het zien! Print een bordje uit en zet deze in uw tuin. Samen zorgen we voor een biodiverse omgeving!