Aardgasvrij

Alle woningen en bedrijven in Nederland moeten uiterlijk in 2050 aardgasvrij zijn. Daarom gaan we stap voor stap over op andere manieren om te verwarmen, te koken en te douchen.

Nederland wordt aardgasvrij en stapt over naar duurzame energie. Dat gebeurt wijk voor wijk. In Losser worden hiervoor op dit moment twee plannen uitgewerkt in samenwerking met klankbordgroepen van inwoners: in Beuningen en in Losser-West. Het streven is om deze twee ‘wijken’ in 2030 aardgasvrij te hebben. Hoe dat gebeurt, welke stappen er gezet moeten worden en wanneer, wordt beschreven in zo’n plan.  

Zelf aan de slag? 

Ook uw dorp wordt in de toekomst aardgasvrij, net als alle andere dorpen en steden in Nederland. Ook als u op dit moment niet in een wijk of dorp woont waar momenteel een uitvoeringsplan voor wordt gemaakt. Wat kunt u doen om daarop voor te bereiden? Energie besparen is altijd stap één: wat u niet verbruikt, hoeft u ook niet op te wekken! Welke maatregelen passen bij uw huis? Op de website van het energieloket van de gemeente kunt u zien wat u thuis kunt doen, welke subsidies en regelingen er zijn en hoe u advies op maat kunt aanvragen. Het energieloket is te bereiken op telefoonnummer 072 743 39 56 en via mail: info@duurzaambouwloket.nl  

Energie van Noordoost Twente 

Losser is niet de enige gemeente die aan de slag gaat met de overstap naar aardgasvrij. Onder de noemer Energie van Noordoost Twente hebben de gemeenten Oldenzaal, Losser, Tubbergen en Dinkelland een gezamenlijke warmtevisie opgesteld. In die gezamenlijke warmtevisie staat hoe deze gemeenten overstappen naar duurzame warmte. Belangrijk uitgangspunt is om samen met inwoners, ondernemers en andere partners per wijk en dorp een plan te bedenken. In Noordoost Twente zijn 7 gebieden gestart met het opstellen van een plan om aardgasvrij te worden. 

Bekijk ook de website van energievannoordoosttwente.nl