Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Oud papier inzameling

Huishoudelijk oud papier en karton kunt u kwijt bij:

  • verenigingen en scholen die periodiek huis-aan-huis inzamelen, danwel containers hebben staan waarin u het karton en het papier kunt deponeren;
  • het afvalbrengstation aan de Ravenhorsterweg 10 te Losser.

Verenigingen, scholen en stichtingen die papier willen inzamelen en voor gemeentelijke subsidie in aanmerking willen komen, moeten een schriftelijk verzoek indienen gericht aan:
het College van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.

Meer informatie

Gemeente Losser
Afdeling Vergunningverlening en Handhaving