Verzamelcontainers

In de gemeente Losser maken we gebruik van verzamelcontainers, deze zijn geplaatst op centrale locaties veelal nabij winkels.

Hoe moet ik mijn afval bij een ondergrondse container aanleveren?

Het afval kan in zakken aangeboden worden. U plaatst de zakken in de inwerpzuil die met een ontvangstbak van 30 liter is verbonden. Dit is een pedaalemmerzak, omdat de zak klein is hoeft u niet lang (stinkend) afval te bewaren. U betaalt per liter, het maakt niet of of dit via ondergrondse container wordt aangeboden of via 140 of 240 liter restcontainer.

Mijn ondergrondse container is vol. Wat nu?

De containers geven automatisch een signaal door aan Twente Milieu als ze vol dreigen te raken. Deze komt de container dus op tijd legen. Mocht dat bijvoorbeeld door een storing niet lukken, kunt u uw afval bij de dichtsbijzijnde ondergrondse container kwijt. Uw milieupas is geldig voor alle ondergrondse containers in de gemeente Losser. (de ondergrondse container aan Havezatensingel voor appartementcomplex ' de Schors' is niet van de gemeente Losser maar van stichting Aveleijn, van deze container kunt u daarom geen gebruik maken)

Aan wie kan ik een storing doorgeven?

Als u een storing opmerkt, kunt u hierover contact opnemen met Twente Milieu via t 0900 - 85 20 111. Ondertussen kunt u uw afval naar de dichtsbijzijnde volgende ondergrondse container brengen.

Welke verzamelcontainers zijn er?

In de gemeente Losser hebben we verschillende afvalcontainers. Twente Milieu heeft een duidelijk overzicht gemaakt welk afval in welke bak moet. Kijk op hun website voor meer informatie www.twentemilieu.nl/afvalsoorten. Onderstaand een overzicht van welke verzamelcontainers er in de gemeente Losser staan.

PMD

In de gemeente Losser zamelen we de verpakkingen (plastic, drankenkartons en blik) in met een verpakkingencontainer. Zie voor meer informatie ook onze website verpakkingenafval of de website van Twente Milieu.

Glas

Verpakkingenglas kan eindeloos worden hergebruikt zonder dat de kwaliteit ervan verloren gaat. Deksels en restjes mogen op en in de potjes en flesje blijven zitten. Recyclers ervaren echter wel hinder van vuurvast glas (ovenschalen, theekopje enz.), steen en porselein. Neem dit niet mee naar de glasbak.

Textiel

Textiel kan worden aangeboden in een afgesloten zak zodat dit niet nat kan worden.

Restafval

Huishoudelijk afval wat niet meer gescheiden kan worden voor hergebruik of recycling moet in de restafvalcontainer. Afvalsoorten die wel gescheiden kunnen worden, horen niet in het restafval thuis (GFT, PMD, Oud papier en karton etc.).

Oud papier inzameling

Huishoudelijk oud papier en karton kunt u kwijt bij:

  • verenigingen en scholen die periodiek huis-aan-huis inzamelen, danwel containers hebben staan waarin u het karton en het papier kunt deponeren;
  • het afvalbrengstation aan de Ravenhorsterweg 10 te Losser.
  • Verenigingen, scholen en stichtingen die papier willen inzamelen en voor gemeentelijke subsidie in aanmerking willen komen, moeten een schriftelijk verzoek indienen gericht aan: het College van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Meer informatie: gemeente Losser, afdeling Plannen, vergunnen, handhaven.

Kleding inzameling

Bij het aanbieden van kleding en schoeisel komt het de kwaliteit en de opbrengst ten goede als het materiaal wordt aangeboden in een gesloten plastic zak. Het college van burgemeester en wethouders verleent jaarlijks volgens een rouleersysteem aan drie inzamelende instellingen (die een CBF erkenning hebben) een vergunning voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel. De kosten voor een vergunning: € 108,60. Aanvragen voor een vergunning voor het inzamelen van textiel voor het daaropvolgende jaar moeten uiterlijk op 1 april schriftelijk zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Daaruit moet tevens blijken dat de organisatie is erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Meer weten over de rol van het Centraal Bureau Fondsenwerving? Kijkt u dan op de website van het CBF of neem contact op met de afdeling Plannen, vergunnen, handhaven.