Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Verzamelcontainers

Oud papier inzameling

Huishoudelijk oud papier en karton kunt u kwijt bij:

  • verenigingen en scholen die periodiek huis-aan-huis inzamelen, danwel containers hebben staan waarin u het karton en het papier kunt deponeren;
  • het afvalbrengstation aan de Ravenhorsterweg 10 te Losser.
  • Verenigingen, scholen en stichtingen die papier willen inzamelen en voor gemeentelijke subsidie in aanmerking willen komen, moeten een schriftelijk verzoek indienen gericht aan: het College van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser. Meer informatie: gemeente Losser, afdeling Plannen, vergunnen, handhaven.

Kleding inzameling

Bij het aanbieden van kleding en schoeisel komt het de kwaliteit en de opbrengst ten goede als het materiaal wordt aangeboden in een gesloten plastic zak. Het college van burgemeester en wethouders verleent jaarlijks volgens een rouleersysteem aan drie inzamelende instellingen (die een CBF erkenning hebben) een vergunning voor het huis-aan-huis inzamelen van textiel. De kosten voor een vergunning: € 108,60. Aanvragen voor een vergunning voor het inzamelen van textiel voor het daaropvolgende jaar moeten uiterlijk op 1 april schriftelijk zijn ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Losser, Postbus 90, 7580 AB Losser. Daaruit moet tevens blijken dat de organisatie is erkend door het Centraal Bureau Fondsenwerving. Meer weten over de rol van het Centraal Bureau Fondsenwerving? Kijkt u dan op de website van het CBF of neem contact op met de afdeling Plannen, vergunnen, handhaven.