Veelgestelde vragen over de verpakkingencontainer

Is de verpakkingencontainer verplicht?

Nee, dit is niet verplicht. Wilt u geen verpakkingencontainer, neem dan contact op met Twente Milieu 0900-8520111 (lokaal tarief). Ook als u de verpakkingencontainer niet neemt, wordt voortaan uw restafvalcontainer één keer per vier weken geleegd.

Wat zijn de afmetingen van de container?

240 liter container: 58 centimeter breed, 74 centimeter diep en 107 centimeter hoog.

Kan ik op een later moment nog beslissen om een container te nemen?

Ja, dat kan. Hier zijn net als voor andere containers mogelijk kosten aan verbonden.

Kan ik meer dan één verpakkingencontainer krijgen?

Ja, bij Twente Milieu kunt u een 2e verpakkingencontainer aanvragen.

Wat mag er allemaal in de verpakkingencontainer?

In de verpakkingencontainer mogen verpakkingen van plastic, blik en drankenkartons. Meer informatie hierover leest u in de flyer die u per post heeft ontvangen of op www.twentemilieu.nl

Kan ik een kleinere container krijgen?

Nee. Er wordt standaard een  240 liter verpakkingencontainer geleverd, vanwege de vierwekelijkse inzameling van verpakkingen en om verklemmingsproblemen te voorkomen.

Wat is het nut van een chip?

Op deze manier kan de gemeente zien hoe vaak de container wordt aangeboden en kan worden voorkomen dat bijvoorbeeld gestolen containers leeggemaakt worden.

Ik heb mijn container niet ontvangen, wat moet ik doen?

Neem dan contact op met Twente Milieu 0900-8520111 (lokaal tarief), uw container wordt dan alsnog nageleverd.

Mijn container is gestolen, wat moet ik doen?

Graag aangifte doen bij de politie en neem contact op met Twente Milieu 0900-8520111 (lokaal tarief) .

Waar vind ik de kalender met inzameldagen?

Op de afvalkalender via www.twentemilieu.nl  en in de Twente Milieu App staan alle inzameldata. Mogelijk wijzigingen de gegevens nog. Houdt daarom de inzamelgegevens aan die u per brief zijn toegezonden.

Vanaf wanneer moet mijn container op de ophaaldag buitenstaan?

Op de inzameldag moet de container 's morgens voor 7.30 uur  aan straat gezet worden.

Waar moet ik mijn container plaatsen?

Op de gebruikelijke aanbiedplaats waar u uw grijze of groene container ook aanbiedt.

De wielen van mijn container zijn stuk. Kunnen deze worden hersteld?

Zijn de wielen bij levering van de container defect, neem dan contact op met Twente Milieu 0900-8520111 (lokaal tarief)

Het deksel van mijn container is stuk. Kan deze worden hersteld?

Is het deksel van de container bij levering defect, melden aan Twente Milieu 0900-8520111 (lokaal tarief)

Mijn container is gebroken. Kan ik een nieuwe krijgen?

 Is de container na ingebruikname stuk gegaan, neem dan contact op met Twente Milieu 0900-8520111 (lokaal tarief)

Kunnen bedrijven en tweede verblijven een container krijgen?

Bedrijven betalen geen afvalstoffenheffing en krijgen dus geen container. Alleen als u voor het tweede verblijf afvalstoffenheffing betaalt, dan krijgt u hiervoor ook een container.

Wat wordt er geregeld voor de hoogbouwbewoners?

Hoogbouwbewoners kunnen gebruik blijven maken van de verzamelcontainers.

Mag een hoogbouwbewoner ook een container aanvragen?

Dat kan als de bewoner inpandig over een geschikte stallingsruimte beschikt. Anders kan hij gebruik maken van de verzamelcontainer.

Waar wordt de nieuwe verpakkingencontainer geleverd?

De verpakkingencontainer wordt voor de deur geplaatst. Voor de levering hoeft u niet thuis zijn.

Kan ik nadat de container geleverd is er toch nog voor kiezen liever geen container te hebben?

Ja, dat kan. Hierover kunt u contact opnemen met de klantenservice van Twente Milieu via 0800-8520111 / info@twentemilieu.nl.

Hoeveel betaal ik voor de verpakkingencontainer?

Aan de verpakkingencontainer zijn geen kosten verbonden.

Ik verhuis binnenkort, kan ik mijn container meenemen naar mijn nieuwe adres?

De container is adresgebonden. U mag deze daarom niet meenemen naar uw nieuwe adres.

Wanneer krijg ik de verpakkingencontainer?

In de weken 20 en 21 2016 wordt de verpakkingencontainer verspreid. U hoeft niet thuis te zijn.

Kan ik mijn verpakkingen ook wegbrengen?

Jazeker, u kunt de verpakkingen wegbrengen naar de milieupleinen of naar het afvalbrengpunt.

Ik heb nu een grote restafvalcontainer en kan ik die gratis laten omruilen voor een kleine?

Aan het omruilen van de 240 liter restafvalcontainer voor een 140 liter restafvalcontainer zijn kosten verbonden. U kunt hiervoor contact opnemen met Twente Milieu 0900-8520111 (lokaal tarief)

Ik heb extra medisch afval ivm stoma/incontinentie, wordt daar rekening meegehouden?

Ja. Mensen met medisch afval (bijv. stomamateriaal) kunnen in 2018 720 liter restafval zonder kosten aanbieden (dat is bijvoorbeeld 24 x 30 liter zak in de ondergrondse container, of 3 x een 240 liter restafvalcontainer). Aan het eind van het kalenderjaar worden deze kosten in mindering gebracht op de afrekening van het variabele deel van de afvalstoffenheffing. In de loop van januari 2018 vertellen we nog hoe u de medische indicatie hiervoor kunt aanvragen. Om in aanmerking te komen voor deze  tegemoetkoming in 2018 moet u uw medische indicatie voor 1 december 2018 indienen.

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met de gemeente Losser, afdeling Openbare Werken, bel: 053-5377416, of mail administratieow@losser.nl

Gaat de restafvalcontainer niet stinken nu de ledigingsfrequentie van 2 naar 4 weken gaat. Wat kan ik daaraan doen?

Kijk op www.twentemilieu.nl voor tips tegen stankoverlast in de container.