Minicontainers aan huis

De minicontainers (restafval, gft, verpakkingen) horen bij de woning. U heeft de containers in bruikleen. Ze blijven dus eigendom van de gemeente Losser. Wilt u de container(s) liever niet? Neem dan contact op met Twente Milieu. Als u gaat verhuizen laat u de minicontainers achter bij uw woning. Heeft u na een verhuizing niet de gewenste containers bij het nieuwe adres, dan kunt u de container(s) binnen 3 maand na verhuizing kosteloos ruilen. Inschrijfdatum bij publieksbalie is peildatum. Door veranderde omstandigheden kan de minicontainer ook te groot of te klein blijken. U kunt de container(s) dan tegen betaling (laten) omruilen voor een kleiner (140 liter) of een groter (240 liter) exemplaar via Twente Milieu. De kosten hiervoor zijn € 30,-. Ook bij vermissing of diefstal kunt u een nieuwe aanvragen. Hiertoe dient u wel aangifte te doen bij de politie. 

Restafvalcontainer

GFT-afval

Verpakkingencontainer

In de gemeente Losser zamelen we de verpakkingen (plastic, drankenkartons en blik) in met een verpakkingencontainer. De container wordt één keer in de vier weken geleegd.