Minicontainers aan huis

De minicontainers (restafval, gft, verpakkingen) horen bij de woning. U heeft de containers in bruikleen. Ze blijven dus eigendom van de gemeente Losser. Wilt u de container(s) liever niet? Neem dan contact op met Twente Milieu. Als u gaat verhuizen laat u de minicontainers achter bij uw woning. Heeft u na een verhuizing niet de gewenste containers bij het nieuwe adres, dan kunt u de container(s) binnen 3 maand na verhuizing kosteloos ruilen. Inschrijfdatum bij publieksbalie is peildatum. Door veranderde omstandigheden kan de minicontainer ook te groot of te klein blijken. U kunt de container(s) dan tegen betaling (laten) omruilen voor een kleiner (140 liter) of een groter (240 liter) exemplaar via Twente Milieu. De kosten hiervoor zijn € 30,-. Ook bij vermissing of diefstal kunt u een nieuwe aanvragen. Hiertoe dient u wel aangifte te doen bij de politie. 

Welk afval waar?

Twente Milieu heeft een handig overzicht gemaakt, dat je kunt gebruiken bij afvalscheiding. Bezoek de website www.twentemilieu.nl/afvalsoorten .

GFT- container

Groente-, fruit & tuinafval (GFT) bestaat uit etensresten en schillen van keukenafval en uit klein tuinafval zoals gemaaid gras, bladeren en geknipt snoeihout.

De GFT container word één keer in de twee weken geleegd.

Verpakkingencontainer (PMD)

In de gemeente Losser zamelen we de verpakkingen (plastic, drankenkartons en blik) in met een verpakkingencontainer. Zie voor meer informatie ook onze website verpakkingenafval of de website van Twente Milieu.

De container wordt één keer in de vier weken geleegd.

Restafvalcontainer

Huishoudelijk afval wat niet meer gescheiden kan worden voor hergebruik of recycling moet in de restafvalcontainer. Afvalsoorten die wel gescheiden kunnen worden, horen niet in het restafval thuis (GFT, PMD, Oud papier en karton etc.). Wanneer restafval niet in de grijze minicontainer past, moet dit worden weggebracht naar het afvalbrengpunt (Ravenhorsterweg 10 te Losser).

Het restafval wordt één keer in de vier weken geleegd.

Is er ook een overzicht van wanneer welke container geleegd wordt?

Op de site van Twente Milieu op de afvalkalender staan de exacte momenten wanneer bij u in de straat de containers worden geleegd. U kunt ook de Twente Milieu app downloaden.