Inzameling huishoudelijk afval

De inzameling van huishoudelijk afval wordt in de gemeente Losser uitgevoerd door Twente Milieu. Voor meer informatie over de tijden waarop en de frequentie waarin het huisafval wordt ingezameld en welke inzamelmethode wordt gebruikt, kunt u bij hen terecht.

Voorwaarden

U moet zijn ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie van de gemeente Losser.

Aanbieden container

De minicontainer moet op de ophaaldag voor 7.30 uur 's ochtends (maar niet vóór 22.00 uur op de avond voor de vastgestelde inzameldag) op de verzamelplaats aangeboden worden. De houder van een minicontainer moet ervoor zorgen dat de minicontainer zo snel mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk dezelfde avond voor 19.00 uur weer van de weg is verwijderd.

Kosten

Op elk adres waar huishoudelijk afval kan vrijkomen (inschrijving basisregistratie), wordt afvalstoffenheffing opgelegd. Met ingang van 2018 bestaat de afvalstoffenheffing uit 3 delen:

 1. Vast tarief, dat u vooraf betaalt (met de mogelijkheid om dit in termijnen te betalen)
  Onder het vaste tarief vallen onder andere: de kosten voor het inzamelen en verwerkingen van gft (groene container) en verpakkingen (oranje container)
 2. Vast tarief voor het hebben van een restcontainer (140 of 240 liter). De kosten daarvan zijn € 30,-, deze betaalt u ook vooraf.
 3. Variabel tarief, voor het per keer aanbieden van de restcontainer of het aanbieden in de ondergrondse restafvalcontainer. Het variabele tarief gaat dus alleen over het inzamelen en verwerken van restafval. Voor de werkelijke variabele kosten krijgt u achteraf, na afloop van het kalenderjaar, een rekening. Deze kunt in één keer of gespreid betalen. Wij kennen drie soorten variabele tarieven
  • U heeft een 240 liter container € 8,45 per keer  
  • U heeft een 140 liter container € 4,93 per keer
  • U biedt een 30 liter zak aan in de ondergrondse container € 1,06 per keer

Meer informatie

Twente Milieu: www.twentemilieu.nl
Telefoonnummer Twente Milieu: 0900-8520111

Gemeente Losser
Afdeling Beheer Fysieke Ruimte
t (053) 5377444