Milieupas

Het afvalbrengpunt aan de Ravenhorsterweg 10 in Losser alleen toegankelijk op vertoon van een geldige milieupas. Per huishouden is één milieupas verstrekt door Twente Milieu zie www.twentemilieu.nl . Zonder geldige milieupas wordt de toegang geweigerd.
Het pasje heeft een chip dat gekoppeld is aan het adres. Bij de poort van het afvalbrengpunt wordt de pas met een scanner ingelezen.
De milieupas behoort, net als de minicontainers bij de woning. Bij verhuizing is het dus de bedoeling dat de milieupas in de woning achterblijft.

Aanvraag milieupas (nieuwbouw)

Bij een nieuwe woning wordt op verzoek eenmalig gratis een pas verstrekt deze kunt u aanvragen bij Twente Milieu t. 0900-8520111.

Milieupas kwijt?

Een nieuwe pas kunt u aanvragen bij Twente Milieu

Gaat u verhuizen?

Bij verhuizing naar een bestaande woning hoort een milieupas in de woning aanwezig te zijn. Vraag de vorige bewoner hiernaar. Zowel voor de milieupas als de containers geldt dat binnen 2 maanden na inschrijfdatum bij Twente Milieu kosteloos de afvalpas vervangen en de containers geruild kunnen worden.

Is uw milieupas beschadigd?

U kunt een nieuwe pas aanvragen bij Twente Milieu.