Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Formulier melden evenement/buurtfeest

Soort evenement

Velden gemarkeerd met * zijn verplicht

Voor activiteiten of evenementen met een geringe reikwijdte is een melding voldoende. Wat wordt hier met een geringe reikwijdte bedoeld?

 • het evenement betreft een straatfeest, buurtbarbecue, kleine optocht, niet-commerciële rommelmarkt, kleine trimloop, of wandeltocht;
 • het betreft een evenement voor maximaal 2 (aaneengesloten) dagen;
 • het aantal bezoekers bedraagt naar verwachting niet meer dan 250 personen;
 • het evenement vindt niet plaats in het centrum van Losser;  
 • het evenement vindt plaats tussen 9.00-24.00 uur;
 • er ontstaat geen geluidsoverlast. Dit betekent dat er in ieder geval geen versterkte muziek ten gehore mag worden gebracht;
 • er ontstaat geen schade aan de weg of aan groenvoorzieningen door tijdens het evenement geplaatste objecten, door de omvang, vormgeving, constructie, plaats van bevestiging of het beoogde gebruik;
 • geplaatste tenten of andere tijdelijke inrichtingen mogen maximaal vijftig vierkante meter groot zijn en er mogen maximaal 150 personen tegelijkertijd gebruik maken van deze voorziening;
 • er mogen alleen 30-km straten worden afgesloten die geen doorgaande (bus)route zijn;
 • er worden geen doorgaande- en/of verkeeromleidingsroutes afgesloten;
 • er worden alleen afzettingsmaterialen gebruikt die voldoen aan de daarvoor geldende regelgeving (geen linten of auto’s).
*Het te organiseren evenement voldoet aan alle bovengenoemde voorwaarden.