Formulier melden evenement/buurtfeest

Soort evenement

Velden met een * zijn verplicht.

Voor activiteiten of evenementen met een geringe reikwijdte is een melding voldoende. 

Met een melding voor een evenement kan worden volstaan, indien:

  • het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 250 personen;
  • het evenement niet plaatsvindt in het centrum van Losser;
  • het evenement tussen 9.00 en 24.00 uur plaats vindt en maximaal 2 dagen duurt;
  • er geen geluidsoverlast ontstaat. Dit betekent dat er in ieder geval geen versterkte muziek ten gehore mag worden gebracht;
  • het evenement mag geen belemmering vormen voor doorgaand verkeer en hulpdiensten;
  • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 25 m2 per object.
  • er geen doorgaande- en of verkeersomleidingsroutes worden afgesloten. Er mogen alleen 30-km straten worden afgesloten.
Verplichte vraag: Het te organiseren evenement voldoet aan alle bovengenoemde voorwaarden.