Aanmeldformulier Symposium

Beken & Bleken van Losser, 23 september 2022

Bekijk hier alle informatie over het project Beken en Bleken van Losser.

We starten het symposium met een ochtendprogramma in de Protestantse kerk aan het Raadhuisplein in Losser.

De sprekers zijn:

  • Architect Pi de Bruijn over historische structuren en stedelijke vernieuwing

Architect Pi de Bruijn is bekend als ontwerper en supervisor van talloze stadsprojecten. Zoals de ontwikkeling van de Amsterdamse Zuidas en de wederopbouw van Roombeek in Enschede. Momenteel is hij nauw betrokken bij de renovatie van het door hem zelf ontworpen Tweede Kamergebouw. Als geboren en getogen Lossenaar is hij nog altijd geïnteresseerd in zijn geboortedorp. Ten behoeve van Beken & Bleken van Losser liet hij zich interviewen voor zowel de pitch die een Erfgoed Deal opleverde als voor de podcastaflevering die over het Losserse project is gemaakt.

  • Historisch landschapsecoloog Harm Smeenge over aardkundige, ecologische en cultuurhistorische kenmerken als basis bij ruimtelijke vraagstukken 

Harm Smeenge, historisch landschapsecoloog bij de Bosgroepen, promoveerde in 2020 op zijn proefschrift ‘Historische landschapsecologie van Noordoost-Twente – Acht interdisciplinaire studies op het snijvlak van aardkunde, ecologie en cultuurhistorie (ca. 13.000 BP – heden). Beken & Bleken van Losser is mede geïnspireerd door het symposium ‘15.000 jaar wisselwerking tussen aarde, natuur en mens’, waar het promotieonderzoek van Harm Smeenge leidraad was voor een gesprek over de vraag hoe de ontstaansgeschiedenis van het landschap kan helpen bij landschapsopgaven. Als voorbeeldgebied hierbij fungeerde het stroomgebied van de Dinkel in Noordoost-Twente.

  • Landschapsarchitect Ramon Postma over de Losserse Erfgoed Deal 

Ramon Postma werkt als landschapsarchitect en projectleider bij Odin Landschapsontwerpers. In zijn opdrachten zoekt hij altijd naar een balans tussen actuele en toekomstige ruimtelijke thema’s als klimaatverandering, biodiversiteit en energietransitie en de landschappelijke kwaliteit. Hij was en is verbonden aan verschillende projecten binnen de gemeente Losser, waar zijn kennis, creativiteit en aandacht voor ‘het verhaal van de plek’ een grote inbreng hebben. Hij is nauw betrokken bij ontwerp en realisatie van Beken & Bleken van Losser.

In de middag zijn er diverse excursies waarvoor u zich kunt aanmelden. U kunt met dit formulier uw eerste voorkeur en uw tweede voorkeur opgeven.
 

Erfgoed in het Dorp

Excursie Historische structuren en erfgoed in dorpsontwikkelingen onder leiding van Ramon Postma en Pi de Bruijn. Dit is een wandelexcursie.

Natuur en Recreatie in Dinkeldal-Zuid

Excursie Natuur en Recreatie in Dinkeldal-Zuid door de projectleider van 'Losser aan de Dinkel' Arend ten Barge. Dit is een fietsexcursie. Houd er rekening mee dat u hierbij 1 tot 1,5 uur aan het fietsen bent. De e-bikes staan voor u klaar!

Aquathermie: Slim watergebruik als bron voor erfgoed

Excursie Aquathermie: Slim watergebruik als bron voor erfgoed (o.a. zwembad, waterzuivering, dorpsbleek) door Ben van Veenen van waterschap Vechtstromen. Dit is een wandelexcursie.

Landschap als basis voor ruimtelijke vraagstukken

Excursie Landschap als basis voor ruimtelijke vraagstukken; denken vanuit tijd en ruimte door Harm Smeenge. Dit is een excursie waarbij u eerst per bus naar de locatie wordt vervoerd en vervolgens te voet verder gaat door het landschap. Houd er rekening mee dat dat de wandelafstand van bus naar locatie ca. 1 km (heen en terug totaal 2 km) bedraagt. Stevige schoenen worden aanbevolen.
 

Akkoordverklaring voor foto's en video's

Tijdens het symposium worden er foto’s en video-opnames gemaakt voor publicatie op onze (online) kanalen. Door u in te schrijven voor dit symposium gaat u hiermee akkoord. Wilt u dit niet? Geef dit dan per e-mail door aan aanmelden@losser.nl of meld u bij binnenkomst bij de organisatie.