Aanmeldformulier compensatie wasservice Losser

Gegevens inkomen

Velden met een * zijn verplicht.

Inkomen

Voor het inkomen telt u mee: uw inkomsten uit arbeid (loon), uitkering, pensioen, en alimentatie.

Heeft u (samen met uw partner) een netto-inkomen per maand (exclusief vakantiegeld) dat lager is dan 110% van de bijstandsnorm die op uw situatie van toepassing is? Zie hieronder welke norm voor u van toepassing is:

Bent u jonger dan 65 jaar dan gelden voor u de volgende normen (dat betekent dat u alleen in aanmerking komt voor de regeling als uw netto-inkomen lager is dan dit bedrag):

Alleenstaand/alleenstaande ouder: € 1.071,70 netto per maand (exclusief vakantiegeld)
Echtpaar/samenwonend: € 1.531 netto per maand (exclusief vakantiegeld)

Bent u 65 jaar of ouder dan gelden voor u de volgende normen (dat betekent dat u alleen in aanmerking komt voor de regeling als uw netto-inkomen lager is dan dit bedrag):

Alleenstaande: € 1199,46 (exclusief vakantiegeld)
Gehuwden: € 1633,82 (exclusief vakantiegeld)

Verplichte vraag: Ik voldoe aan bovengenoemde (inkomens-)eisen