Hart voor Overdinkel, het vervolg

Inwoners, ondernemers en andere partijen investeren in de ontwikkeling van Overdinkel

Inwoners, ondernemers en andere partijen investeerden de afgelopen jaren fors in de ontwikkeling van Overdinkel. Onder de noemer Hart voor Overdinkel is gewerkt aan:

 • Wegen
 • Woningen
 • Groen
 • Waterberging
 • Kulturhus en centrumplein

Ondernemers richtten een ondernemersvereniging op. Bruisend Overdinkel organiseert nu allerlei activiteiten en evenementen. Overdinkel profileert zich als het smokkeldorp. Veel inwoners zijn actief geworden om hun dorp leefbaar te houden en toeristen te trekken. Overdinkel is daardoor mooier en leefbaarder geworden.

Vervolg Hart voor Overdinkel

We gaan verder onder de noemer Hart voor Overdinkel 2.0. De gemeente stelde een agenda op, samen met:

 • Dorpsraad
 • Verenigingen
 • Onderwijs
 • Organisaties en professionals

In die agenda staan de onderwerpen die belangrijk zijn voor de inwoners.

Er gaat al veel goed, maar natuurlijk kunnen er ook dingen beter. Daarin maken we onderscheid in 6 verschillende thema’s:

 • Gezondheid
 • Openbare orde en veiligheid
 • Recreatie, toerisme en economie
 • Samenwerking en organisatie
 • Werk en inkomen
 • Wonen en voorzieningen

In de volgende fase bepalen we samen:

 • Welke acties we gaan doen
 • Wat het resultaat moet zijn als het klaar is
 • Hoeveel geld ervoor nodig is
 • Hoe we het organiseren
 • Wanneer het klaar is 

De gemeente nodigt iedereen die heeft aangegeven mee te willen doen actief uit.