Renovatie Dorpshuis De Glaan

We breiden en renoveren dorpshuis De Glaan op de huidige locatie

We gaan dorpshuis De Glaan renoveren en uitbreiden op de huidige locatie. Het plan is gemaakt in samenspraak met de dorpsraad. De verbouwing en een duidelijke programmering moeten voor een levendig, actief en gezellig Kulturhus zorgen.

Actuele stand van zaken

De planning is als volgt:

  • De werkzaamheden beginnen in oktober 2023 en zijn klaar in juni 2024.
  • We willen het werk vóór het schuttersfeest in de zomer van 2024 klaar hebben.
  • Het bestraten zal voor een deel tegelijk met de werkzaamheden van de aannemer plaatsvinden. Dit gebeurt in het 2e kwartaal van 2024.