Herinrichting Glanerbrugstraat

De Glanerbrugstraat wordt opnieuw ingericht, vanaf Glane tot aan de gemeentegrens

De Glanerbrugstraat wordt opnieuw ingericht, vanaf Glane tot aan de gemeentegrens met Enschede-Glanerbrug. De werkzaamheden zijn:

  • Vernieuwen vuilwaterriool
  • Vervangen asfalt
  • Trottoirs en inritten voorzien van straatbakstenen
  • Realiseren 3 oversteekplaatsen
  • Aanbrengen nieuwe openbare verlichting
  • Aanleg nieuwe groenstroken

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2 fases.

Fase 1

Twentse Weg- en Waterbouw (TWW) uit Borne voerde de werkzaamheden in fase 1 uit. Dit gebeurde van 19 september tot 2 december 2022. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het vervangen van:

  • Rijbaan
  • Voetpaden
  • Riool 
  • Groen

Fase 2

De werkzaamheden in fase 2 worden uitgevoerd van dinsdag 29 augustus tot vrijdag 29 september 2023. Aannemer TWW werkt dan aan de herinrichting van de komslinger.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de Glanerbrugstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding. Aanwonenden blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie

Definitief ontwerp Glanerbrugstraat