Renovatie Dorpshuis De Glaan

We breiden en renoveren dorpshuis De Glaan op de huidige locatie

We gaan dorpshuis De Glaan renoveren en uitbreiden op de huidige locatie. Het plan is gemaakt in samenspraak met de dorpsraad. De verbouwing en een duidelijke programmering moeten voor een levendig, actief en gezellig Kulturhus zorgen.

Actuele stand van zaken

De bouwaanvraag is begin november 2022 ingediend. Het is de bedoeling in juni 2023 met de bouw te beginnen.