Herinrichting Glanerbrugstraat

De Glanerbrugstraat wordt opnieuw ingericht, vanaf Glane tot aan de gemeentegrens

De Glanerbrugstraat wordt opnieuw ingericht, vanaf Glane tot aan de gemeentegrens met Enschede-Glanerbrug. De werkzaamheden zijn:

  • Vernieuwen vuilwaterriool
  • Vervangen asfalt
  • Trottoirs en inritten voorzien van straatbakstenen
  • Realiseren 3 oversteekplaatsen
  • Aanbrengen nieuwe openbare verlichting
  • Aanleg nieuwe groenstroken

Werkzaamheden

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2 fases.

Fase 1

Twentse Weg- en Waterbouw uit Borne voerde de werkzaamheden in fase 1 uit. Dit gebeurde van 19 september tot 2 december 2022. De werkzaamheden bestonden onder andere uit het vervangen van:

  • Rijbaan
  • Voetpaden
  • Riool 
  • Groen

Fase 2

Fase 2 wordt uitgevoerd na de bouwvak. Bij de komslinger worden kabels en leidingen verlegd.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is de Glanerbrugstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Er is een omleiding. Aanwonenden blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden.

Meer informatie

Definitief ontwerp Glanerbrugstraat