Toegankelijkheidsverklaring

Voor overheden is het verplicht om alle informatie die online staat toegankelijk te maken. Dit is zo vastgelegd in de grondslag Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. De reden voor het woord tijdelijk in de naam is dat de grondslag uiteindelijk wordt geleverd door de Wet digitale overheid. Wij streven ernaar onze online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op zowel de omgeving (technische gedeelte van de website) als de informatie (content) van deze website.

 

Status toegankelijkheidslabel van Gemeente Losser. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

De toegankelijkheidseisen

Uit een gehouden toegankelijkheidsonderzoek in 2019 blijkt dat de website nog niet op alle punten aan de toegankelijkheidseisen voldoet. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend. Wij hebben maatregelen genomen om ze op te lossen. Daarnaast is een concrete planning gemaakt wanneer we de maatregelen uitvoeren.

Loopt u echter tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid? Mail dan naar communicatie@losser.nl of bel naar 053 - 53 77 444.

Wat wij doen met uw melding

Binnen 5 werkdagen krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. We informeren u over de voortgang en de uitkomst en binnen 3 weken is uw verzoek afgehandeld.

Verbetertrajecten voor losser.nl

Informatie volgt.

Verbetertrajecten voor subdomeinen

Informatie volgt.

Overige websites

Informatie volgt.

Evaluatie- en onderzoekresultaten

PDF Onderzoeksrapport losser.nl
Onderzoeksdatum: 14 oktober 2019
Onderzoeksmethode: handmatige evaluatie uitgevoerd conform de evaluatiemethode WCAG-EM 1.0
De beschikbare informatie is gebaseerd op meet- en onderzoeksgegevens die niet ouder zijn dan 36 maanden

Problemen, vragen of opmerkingen

Mocht u ondanks de maatregelen die wij nemen een toegankelijkheidsprobleem ervaren op onze website, laat het ons dan weten via communicatie@losser.nl of via telefoonnummer 14 053. Ook als u vragen, tips of opmerkingen heeft over de toegankelijkheid van informatie op onze website, dan horen we dat graag van u.