Afwijken van bestemmingsplan

Het kan zijn dat u plannen heeft die niet passen binnen het bestemmingsplan, bijvoorbeeld bij:

 • Bebouwen of gebruiken van een stuk grond en/of gebouwen
 • Verbouwen van een bestaand pand
 • Wijzigen van het gebruik van een bestaand pand

Er zijn dan 3 mogelijkheden:

 • U krijgt geen vergunning voor uw plannen
 • De gemeente kiest ervoor om af te wijken van het bestemmingsplan
 • De gemeente kiest ervoor het bestemmingsplan aan te passen

Wat moet u weten

 • Vaak weet u zelf vooraf niet of uw plannen in strijd zijn met het bestemmingsplan. Een medewerker van de gemeente kan u hierover informeren.
 • U vraagt een omgevingsvergunning aan. In de meeste gevallen is dat een omgevingsvergunning bouw. Die aanvraag wordt ook beschouwd als verzoek om af te wijken van het bestemmingsplan. U hoeft niets extra’s te doen.
 • Als u verder geen bouwwerkzaamheden uitvoert, vraagt u een omgevingsvergunning voor gebruik in strijd met het bestemmingsplan aan.

Er zijn verschillende mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan:

 • Binnenplanse afwijkingsmogelijkheid
 • Afwijkingsmogelijkheid volgens beleidsregels
 • Wabo-projectbesluit

Binnenplanse afwijkingsmogelijkheid

Dit is een afwijkingsmogelijkheid in het bestemmingsplan zelf. Het gaat om een beperkt aantal gevallen, bij een kleine afwijking van de bouw- of gebruiksvoorschriften. Deze procedure duurt normaal gesproken 8 weken.

Afwijkingsmogelijkheid volgens beleidsregels

In een aantal gevallen kan van het bestemmingsplan worden afgeweken. In welke situaties dit kan, is door de gemeente vastgelegd in de beleidsregels planologische afwijkingsmogelijkheden. Deze procedure duurt normaal gesproken 8 weken.

Wabo-projectbesluit

Dit is van toepassing voor meer omvangrijke projecten, waar andere afwijkingsmogelijkheden niet kunnen. Er moet een goede ruimtelijke onderbouwing zijn. Het plan mag niet in strijd zijn met de ruimtelijke ordening. Deze procedure duurt normaal gesproken 26 weken.

Kosten

 • Binnenplanse afwijking: € 294,20
 • Buitenplanse afwijking: € 474,70
 • Projectbesluit: € 2574,20

Meer informatie