Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie onderzoekt of plannen van de gemeente goed werken, of het geld goed gebruikt wordt en of de gemeente zich aan de regels houdt

De rekenkamercommissie onderzoekt of:

  • Plannen van de gemeente goed werken
  • Geld goed gebruikt wordt door de gemeente
  • De gemeente zich aan de regels houdt

Als u vindt dat de rekenkamercommissie iets moet onderzoeken, kunt u dit vragen.

Contact

Neem contact op met de rekenkamercommissie:

Wat moet u weten

Elke gemeente moet een rekenkamercommissie hebben. Dit is verplicht en staat in de gemeentewet. De gemeente regelt dit zelf en bepaalt hoeveel geld ze hiervoor uitgeeft. De rekenkamercommissie beslist zelf welke onderwerpen zij onderzoekt. Soms vraagt de gemeenteraad aan de rekenkamercommissie om iets te onderzoeken

De onderzoeken gaan over onderwerpen die maatschappelijk, politiek of financieel belangrijk zijn. Meestal is er een onderbouwd vermoeden dat er iets niet goed gaat. De rekenkamercommissie mag alle documenten van de gemeente bekijken. De onderzoeksresultaten zijn openbaar en worden gepresenteerd aan de gemeenteraad. 

Leden

De rekenkamercommissie bestaat uit 3 leden die geen relatie hebben met de gemeente. Ze kunnen dus onafhankelijk en objectief hun werk doen. De leden zijn:

  • Fons Lohuis (voorzitter)
  • Mike Loman (lid)
  • Jelle Kort (lid)

De rekenkamercommissie krijgt bij het werk hulp van een secretaris: Mart van Lagen.

Samen met andere gemeenten

De gemeente Losser heeft een rekenkamercommissie samen met de gemeenten Dinkelland en Oldenzaal. Er kunnen samen onderzoeken worden gedaan of apart per gemeente.

Meer informatie

Animatie rekenkamerwerk (Van de Nederlandse Vereniging van Rekenkamers & Rekenkamercommissies)