Wet Open Overheid

De Wet open overheid (Woo) is bedoeld om openbare (publieke) informatie toegankelijk te maken. Het uitgangspunt is namelijk dat overheidsinformatie altijd openbaar is. Behalve als de Woo of andere wetgeving bepaalt dat de gevraagde informatie niet geschikt is voor openbaarmaking.

Ook de gemeente Losser vindt openbaarheid van belang. Zo publiceert de gemeente Losser al veel informatie op haar website. Denk aan de bestuurlijke besluiten van het college van B&W en de gemeenteraad via losser.bestuurlijkeinformatie.nl.

U kunt de gemeente ook vragen om informatie.

Informatie opvragen

Een informatieverzoek kan mondeling of schriftelijk worden ingediend. Ook kan het verzoek elektronisch worden verzonden aan gemeente@losser.nl.

U kunt ook op andere manieren de informatie opvragen:

  • Per post. Stuur een verzoek naar Gemeente Losser, Postbus 90 7580 AB Losser
  • Telefonisch: via telefoonnummer 053 53 77 444

Bij uw informatieverzoek geeft u zo precies mogelijk aan waarover u informatie wenst te verkrijgen.

Als blijkt dat een andere overheidsinstantie over uw verzoek gaat, dan wordt uw informatieverzoek doorgestuurd en krijgt u hiervan schriftelijk bericht.

Wanneer krijgt u de gevraagde informatie

Na ontvangst van uw Woo-verzoek bekijkt de gemeente of de informatie er is en of deze kan worden gegeven. In de Woo staat wanneer informatie niet gegeven kan worden. Dit is bijvoorbeeld het geval als personen of bedrijven informatie vertrouwelijk hebben gegeven aan de gemeente.

De gemeente heeft 4 weken de tijd om u de gevraagde informatie te geven. De gemeente kan deze termijn met 2 weken verlengen. Mocht dit het geval zijn dan krijgt u hier bericht over.

Vragen of hulp bij het verzoek

Neem contact op met ons klantcontactcentrum via telefoonnummer 053 53 77 444. Zij treden in contact met de Coördinator en contactpersoon Wet open overheid zodat uw verzoek zo snel mogelijk bij de juiste afdeling terecht komt.

Meer informatie over de Wet open overheid

Lees meer over de Wet open overheid op de website van de Rijksoverheid. De gemeente Losser zal de komende jaren werk maken van de actieve openbaarmaking van publieke informatie via het  Platform Open Overheidsinformatie. Op termijn kunt u op deze webpagina ook een overzicht van Woo besluiten van de gemeente Losser vinden. Bent u geïnteresseerd in algemene overheidsinformatie en informatie over regelgeving en bekendmakingen, dan verwijzen wij u naar overheid.nl/contact.