Nieuwe politieke partijen

Een politieke partij die onder een bepaalde naam (aanduiding) wil deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezing moet zich laten registreren. Deze naam komt dan bovenaan de kandidatenlijst en op het stembiljet te staan. Alleen partijen die een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid kunnen een naam ('aanduiding') bij het centraal stembureau in Losser registreren. Let op: Het indienen van een aanvraag kon tot 20 december 2021.

Voor de registratie gebruikt u het formulier Verzoek tot registratie van een aanduiding.
U heeft ook nodig:

  • De statuten (vastgelegd in een notariële akte)
  • Een gewaarmerkt bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Een bewijs van betaling van de waarborgsom
  • Een verklaring van de partij, waarin de gemachtigde en de plaatsvervangend gemachtigde worden aangewezen. Deze gemachtigden mogen de inleveraars van kandidatenlijsten machtigen om de naam van de politieke partij boven deze lijst te plaatsen

Indienen registratie partijnaam

U moet uw aanvraag indienen bij het centraal stembureau Losser. Let op: De laatste dag dat u de aanvraag kunt indienen is op 20 december 2021. Voor het inleveren maakt u een afspraak. U belt 053 53 77 444 voor het maken van een afspraak of mail naar verkiezingen@losser.nl

Waarborgsom

U betaalt een waarborgsom. Deze is € 112,50. De waarborgsom wordt terugbetaald als uw partij op 31 januari 2022 een geldige kandidatenlijst inlevert. De waarborgsom kunt u overmaken op bankrekening NL04 BNGH 0285 0316 78 t.n.v. gemeente Losser/Waarborgsom registratie verkiezingen.

Beoordeling registratieverzoeken 

De Kieswet heeft geen termijn waarop het centraal stembureau een besluit moet nemen op uw registratie. Een besluit neemt het centraal stembureau meestal binnen zes weken. 

Doorwerking partijnaam

Als uw partijnaam al is geregistreerd bij de Kiesraad of bij het centraal stembureau van de Provincie Overijssel, dan geldt meestal doorwerking van de partijnaam. Dit betekent dat u de partijnaam niet hoeft te registreren in Losser. Op Kiesraad.nl  kunt u hierover meer voor meer informatie.

Registratie van een aanduiding is niet verplicht

Een politieke partij kan er ook voor kiezen om mee te doen aan de verkiezing met een blanco lijst. In dat geval staat er alleen een nummer bovenaan de kandidatenlijst van de partij op het stembiljet en geen naam.

Meer informatie

Meer informatie kunt u lezen op Kiesraad.nl