Het tellen van de stemmen

De stemmen worden op verschillende locaties geteld

Dit jaar kunnen kiezers op verschillende manieren stemmen:

 • briefstemmen voor kiezers die ouders zijn dan 70 jaar;
 • vervroegd stemmen op 15 en 16 maart;
 • stemmen op 17 maart in alle stembureaus.

Het tellen van de stemmen gebeurt op meerdere dagen. Het tellen is openbaar.

De stemmen van het vervroegd stemmen woensdag 17 maart

 • Locatie: Diekmanhal aan de J.J. van Deinselaan 22 in Enschede
 • Tijdstip: van 9:30 – 16:30 uur 
 • De stemmen van 15 en 16 maart worden op partijniveau geteld.

De stemmen in de stembureaus woensdag 17 maart

 • Locatie: de verschillende stembureaus
 • Tijdstip: van 21:00 uur tot einde
 • De stemmen van 17 maart worden op partijniveau geteld.

Centraal tellen van de stemmen donderdag 18 maart

 • Locatie: Diekmanhal aan de J.J. van Deinselaan 22 in Enschede
 • Tijdstip: van 6:30 – 10:30 uur 
 • De stemmen van het vervroegd stemmen van 15 en 16 maart en de stemmen van de stembureaus van 17 maart worden op kandidaatsniveau geteld.

Het vooropenen van de briefstemmen op zaterdag 13 maart, maandag 15 maart en dinsdag 16 maart

Op zaterdag 13 maart en dinsdag 16 maart

 • Locatie: Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51 in Enschede
 • Tijdstip: van 9:00 – 17:00 uur
 • Alle binnengekomen enveloppen worden beoordeeld op geldigheid. De stempluspassen en stembiljetten van elkaar worden gescheiden door het stemgeheim.

Op maandag 15 maart

 • Locatie: Diekmanhal aan de J.J. van Deinselaan 22 in Enschede
 • Tijdstip: van 14:00 - 15:00 uur.
 • Alle binnengekomen enveloppen worden beoordeeld op geldigheid. De stempluspassen en stembiljetten van elkaar worden gescheiden door het stemgeheim.

Het tellen van de briefstemmen op woensdag 17 maart

 • Locatie: Diekmanhal aan de J.J. van Deinselaan 22 in Enschede
 • Tijdstip: van 9:00 – 17:00 uur en 21:00 – 23:00 uur
 • De briefstemmen worden geteld op partijniveau en kandidaatniveau. 

Vaststellen verkiezingsuitslag 

 • Locatie: Diekmanhal aan de J.J. van Deinselaan 22 in Enschede
 • Tijdstip: 12:00 uur
 • In een vergadering van het Gemeentelijk Stembureau wordt de verkiezingsuitslag vastgesteld. 

Komt u kijken:

 • Draag een mondkapje.  
 • Heeft u koorts of verkoudheidsklachten? Blijf dan thuis. 
 • Kom binnen via de hoofdingang.
 • Houd 1,50 meter afstand van onze medewerkers en andere bezoekers.
 • Volg de aanwijzingen van de voorzitter op.
 • U kunt niet helpen met tellen.