Raadgevend Referendum

Hier vindt u de uitslag van het Raadgevend Referendum van 21 maart 2018.

De Wet raadgevend referendum (Wrr) is ingetrokken.
Kiesgerechtigden kunnen geen verzoeken meer bij de Kiesraad indienen voor het houden van een raadgevend referendum.