Stemmen bij volmacht provinciale statenverkiezingen

Kunt u niet zelf naar het stembureau? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. 

Goed om te weten

  • Woont u in de zelfde gemeente als de persoon die u wilt machtigen? Dan regelt u dit eenvoudig door de achterzijde van de stempas in de vullen. Vergeet niet om een handtekening te zetten en geef een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Deze mag maximaal vijf jaar verlopen zijn. 
  • Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen en mag niet meer dan 2 volmachten aannemen. 

Persoonlijk aanvragen

U kunt een schriftelijke volmacht persoonlijk aanvragen bij afdeling Publieksdienstverlening in ’t Lossers hoes tot dinsdag 19 maart 2019, 12.00 uur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem uw stempas en een geldig identiteitsbewijs mee.