Voorlopige uitslag gemeenteraadsverkiezing

Op 16 maart 2022 kunt u hier de voorlopige uitslag van de Gemeenteraadsverkiezing in Losser vinden, zodra deze bekend is.