Stemmen in een andere gemeente in Nederland: gemeenteraadsverkiezing

Met de gemeenteraadsverkiezing is het niet mogelijk om in een andere gemeente dan Losser uw stem uit te brengen. U kunt stemmen in de gemeente waar u op 31 januari 2022 in de Basisregistratie Personen staat ingeschreven.