Stemmen bij volmacht Gemeenteraadsverkiezing

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, dan kunt u een andere kiezer in Losser machtigen om namens u te stemmen.

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, dan kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen.
Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd gelijktijdig met de eigen stem uitbrengen en mag niet meer dan 2 volmachten aannemen.
U kunt uw stem bij volmacht laten uitbrengen op 2 manieren:

Onderhandse volmacht

•    Bij een onderhandse volmacht is tussenkomst van de gemeente niet nodig.
•    Machtigen op deze manier kan alleen aan iemand die in het bezit is van een stempas en in Losser woont.
•    Machtigen doet u door de verklaring op de achterzijde van de stempas in te vullen en te ondertekenen en deze aan uw gemachtigde te overhandigen. Uw gemachtigde moet het volmachtbewijs zelf ook ondertekenen. Deze overdracht is mogelijk tot en met de dag van de verkiezing. Vergeet niet om bij uw stempas een kopie van uw identiteitsbewijs aan de gemachtigde mee te geven. 

Schriftelijke volmacht

Als u nog niet in het bezit bent van een stempas kunt u tot 15 maart 2022, 12.00 uur een schriftelijke volmacht aanvragen bij de balie in het gemeentehuis. 
Een volmachtbewijs kan niet worden vervangen.