Door het coronavirus is onze dienstverlening aangepast. Bekijk de informatiepagina over corona voor de meest actuele informatie. Hier vindt u ook regelingen voor ondernemers.

Kiesgerechtigdheid Gemeenteraadsverkiezing

Om een stem uit te mogen brengen bij een gemeenteraadsverkiezing moet u kiesgerechtigd zijn.

Om een stem uit te brengen moet u kiesgerechtigd zijn. In Nederland zijn er verschillende verkiezingen en de kiesgerechtigdheid is niet bij elke verkiezing gelijk. 

Bij de gemeenteraadsverkiezing moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn;
  • beschikken over de Nederlandse nationaliteit, EU-onderdaan zijn of beschikken over een andere nationaliteit en minimaal 5 jaar legaal in Nederland verblijven;
  • niet zijn uitgesloten van het kiesrecht;

Goed om te weten

  • De gemeente registreert uw kiesgerechtigdheid automatisch. U hoeft hier niets voor te doen.
  • Worden er twee verkiezing gehouden op dezelfde dag? Dan kan door de kiesgerechtigdheid van een verkiezing voorkomen dat u maar één stempas ontvangt.