Verkiezingen

In Nederland vindt er bijna elk jaar een verkiezing plaats.
De eerstkomende verkiezing is op donderdag 23 mei 2019. U kunt dan stemmen voor het Europees Parlement.
De informatie op de onderstaande pagina’s hebben betrekking op de verschillende verkiezingen.

 • Europees Parlementsverkiezing

  Hieronder vindt u praktische informatie over de verkiezing van het Europees Parlement op 23 mei 2019.
  Wilt u meer inhoudelijke of politieke informatie, kijk dan op de website www.europese-verkiezingen.eu.
  Voor stemadvies kunt u bijvoorbeeld naar www.stemwijzer.nl.

 • Provinciale statenverkiezingen

  Hier vindt u praktische informatie over de provinciale statenverkiezing op 20 maart 2019.
  Wilt u meer inhoudelijke of politieke informatie, kijk dan op de website www.overijssel.nl


 • Waterschapsverkiezingen

  Hier vindt u praktische informatie over de waterschapsverkiezing op 20 maart 2019.
  Wilt u meer inhoudelijke of politieke informatie, kijk dan op de website www.vechtstromen.nl

 • Gemeenteraadsverkiezing

  Hier vindt u informatie en handige tips over de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.

 • Raadgevend Referendum

  Hier vindt u de uitslag van het Raadgevend Referendum van 21 maart 2018.

  De Wet raadgevend referendum (Wrr) is ingetrokken.
  Kiesgerechtigden kunnen geen verzoeken meer bij de Kiesraad indienen voor het houden van een raadgevend referendum.