Verkiezingen

In Nederland vindt er bijna elk jaar een verkiezing plaats. De eerstkomende verkiezing is op woensdag 20 maart 2019. U kunt dan stemmen voor de provinciale staten van Overijssel (overijssel.nl) én het waterschap Vechtstromen (vechtstromen.nl).

De informatie op de onderstaande pagina’s hebben betrekking op de verschillende verkiezingen.

 • Provinciale statenverkiezingen

  Hier vindt u praktische informatie over de provinciale statenverkiezing op 20 maart 2019.
  Wilt u meer inhoudelijke of politieke informatie, kijk dan op de website www.overijssel.nl


 • Waterschapsverkiezingen

  Hier vindt u praktische informatie over de waterschapsverkiezing op 20 maart 2019.
  Wilt u meer inhoudelijke of politieke informatie, kijk dan op de website www.vechtstromen.nl

 • Europees Parlementsverkiezing

  Hier vindt u informatie over de verkiezing van het Europees parlement op 23 mei 2019.

 • Gemeenteraadsverkiezing

  Hier vindt u informatie en handige tips over de gemeenteraadsverkiezing op 16 maart 2022.

 • Raadgevend Referendum

  Hier vindt u de uitslag van het Raadgevend Referendum van 21 maart 2018.

  De Wet raadgevend referendum (Wrr) is ingetrokken.
  Kiesgerechtigden kunnen geen verzoeken meer bij de Kiesraad indienen voor het houden van een raadgevend referendum.