Wat kunt u zelf doen?

Op deze pagina vindt u verschillende manieren waarop u zelf kunt bijdragen aan een veilige leefomgeving.

Burgernet

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie om de veiligheid in de woon-en werk omgeving te bevorderen. Met Burgernet sporen we samen verdachte personen en/ of voertuigen op en vinden we vermiste personen terug. Na melding van bijvoorbeeld een inbraak of een vermist kind, kan de politie een burgernetactie opstarten. Alle Burgernetdeelnemers in het gebied van de melding krijgen een bericht via de telefoon met het verzoek uit te kijken naar een duidelijk omschreven persoon of voertuig. Na afloop ontvangen alle deelnemers een bericht over de afloop van de actie. Kijk voor meer informatie op de website van Burgernet. Hier kunt u zich ook aanmelden.

Buurtpreventie WhatsApp groepen

Overal in Nederland maken steeds meer mensen gebruik van een WhatsApp groep om hun buurt of wijk veiliger te maken. Ook in Losser zijn al verschillende groepen actief. Met de groepschat functie van WhatsApp kunnen buurtbewoners elkaar snel en gemakkelijk attent maken op zaken die spelen in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan personen die opmerkelijk gedrag vertonen. Bewoners kunnen zo samen een oogje in het zeil houden in hun straat, buurt of wijk en sneller verdachte situaties melden bij de politie. Voor meer informatie over het opstarten en beheren van buurtpreventie Whatsapp groepen, kunt u terecht op de website WhatsApp Buurtpreventie. Hier kunt u ook zien of er al buurtpreventie WhatsApp groepen actief zijn in uw buurt.

Inbraakpreventie

Een veilig gevoel in uw huis. Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het helaas niet. In Losser werken politie en gemeente samen om de stad nog veiliger te maken. Eén van de prioriteiten is het terugdringen van het aantal woninginbraken. Door het aanbrengen van eenvoudige middelen en maatregelen kan een inbraak al snel worden voorkomen. Op www.politiekeurmerk.nl vindt u veel informatie over wat u kunt doen om een inbraak te voorkomen.