Ondermijning

Wat is ondermijning?

Steeds vaker komt het woord ‘ondermijning’ voor in de media. Ondermijning is een verzamelnaam voor verschillende vormen van criminaliteit die vaak verborgen blijft. Het gaat dan bijvoorbeeld om illegale hennepteelt, drugshandel, geld witwassen, mensenhandel, bedreiging en intimidatie, en vastgoedfraude. Ondermijning is georganiseerde criminaliteit dichtbij, en criminelen vergaren er veel geld en macht mee.

Waarom is ondermijning een probleem?

Om hun criminele activiteiten uit te kunnen voeren, maken criminelen gebruik van allerlei legale diensten en voorzieningen. Zij vragen bijvoorbeeld vergunningen aan, richten bedrijven op, en huren en kopen panden. Hierdoor worden criminelen onbedoeld gefaciliteerd door de ‘bovenwereld’. Door deze vermenging tussen ‘onderwereld’ en ‘bovenwereld’, kunnen onschuldige mensen en bedrijven onbedoeld in aanraking komen met criminelen.

Daarnaast zorgt ondermijning voor een oneerlijke samenleving. Overheidsgelden worden misbruikt, ondernemers kunnen niet concurreren met bedrijven die gefinancierd zijn met illegaal geld, en het is frustrerend om te zien dat criminelen een luxe leven leiden. Daarnaast tast ondermijning de leefbaarheid en veiligheid aan en zorgt het voor overlast.

Wat kunt u doen?

De gemeente werkt samen met politie en andere partners aan de aanpak van ondermijning. U kunt meehelpen ondermijning te bestrijden door alert te zijn en door vermoedens te melden. Denkt u dat een crimineel zaken met u wil doen? Zeg dan nee, en maak er melding van bij de politie. Al uw vermoedens van criminaliteit kunt u melden bij de politie, via telefoonnummer 0900-8844. Melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem, via telefoonnummer 0800-7000 of via de website van Meld Misdaad Anoniem. Gaat het om spoed of heterdaad? Bel dan 112.