Incidenten en rampen

In Nederland zijn we goed voorbereid op noodsituaties of calamiteiten. Toch kan er altijd onverwacht iets ernstigs gebeuren. Bijvoorbeeld een grote brand, extreem weer, of een ongeluk met gevaarlijke stoffen. De Veiligheidsregio Twente is een samenwerkingsverband van de gezamenlijke hulpdiensten en de Twentse gemeenten. De partners binnen de Veiligheidsregio Twente werken samen aan het voorkomen en bestrijden van incidenten en rampen.

Op de website van de Veiligheidsregio Twente vindt u onder andere:

  • Advies over hoe u zich het best kunt voorbereiden op eventuele calamiteiten.
  • Advies over wat u het best kunt doen als zich een calamiteit voor doet.
  • Antwoord op veel verschillende vragen, zoals ‘Welke risico’s zijn er in mijn omgeving’? of ‘Wat moet ik doen als de sirene gaat’?
  • Informatie over de manier waarop de partners binnen de Veiligheidsregio Twente samen werken aan een veilig Twente.
  • Nieuwsberichten die te maken hebben met het voorkomen en bestrijden van incidenten en rampen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Veiligheidsregio Twente.