Huiselijk geweld en kindermishandeling

Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld door (ex-)partners, gezinsleden, familie en huisvrienden.
Het kan gaan om verschillende soorten mishandeling: lichamelijke mishandeling, psychische mishandeling, mishandeling van kinderen of ouderen, of mishandeling van vrouwen (bijvoorbeeld in de vorm van eerwraak, vrouwenbesnijdenis of gedwongen huwelijk). Uitingsvormen van huiselijk geweld kunnen zijn: schelden, vernederen of dreigen, emotionele chantage, vernielen, stalken, slaan, schoppen en duwen, geld verduisteren, dwingen tot seks en het uitbuiten of verwaarlozen van kinderen of ouderen.

Hulp, advies en informatie

Heeft u direct hulp nodig? Bel dan 112.

Wilt u advies, informatie of wilt u met iemand praten? Dan kunt u terecht bij Veilig Thuis Twente. De hulp die u krijgt is gratis. Bij Veilig Thuis Twente kunt u ook een melding doen van een (vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veilig Thuis bekijkt dan wat er in die situatie het best gedaan kan worden. U kunt Veilig Thuis Twente 24 uur per dag bereiken via het telefoonnummer 0800- 2000. Op de website Veilig Thuis Twente vindt u meer informatie.

Huisverbod

De burgemeester kan bewoners een tijdelijk huisverbod opleggen als er huiselijk geweld is of dreigt. Iemand die huiselijk geweld pleegt, mag dan 10 dagen zijn of haar woning niet in. Ook mag hij of zij dan geen contact opnemen met de partner of de kinderen. In deze periode krijgen de slachtoffers van het huiselijk geweld hulp. Ook diegene die uit huis is geplaatst, krijgt hulp. Is de dreiging van huiselijk geweld niet binnen deze 10 dagen afgenomen, dan kan de burgemeester het huisverbod met maximaal 18 dagen verlengen. De doelen van een tijdelijk huisverbod zijn: het doorbreken van een geweldsspiraal, het stoppen van huiselijk geweld, veiligheid bieden, een ‘time out’ bieden, hulpverlening starten, en het signaal afgeven dat huiselijk geweld niet geaccepteerd wordt.