Hoe werkt de gemeente aan een veilig Losser

De gemeente Losser hecht veel waarde aan een veilige woon- en leefomgeving voor haar inwoners. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal.

De gemeente heeft de regierol in het lokale veiligheidsbeleid. Daarom maken wij iedere vier jaar, in samenwerking met professionals, partners en inwoners, het integraal veiligheidsbeleid. In het integraal veiligheidsbeleid staat hoe we samen met onze partners aan een veilig en leefbaar Losser werken, en wat de uitgangspunten en prioriteiten hierbij zijn.