Belangrijke contactgegevens

Spoedeisende hulpverlening: bel 112

Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulpverlening door politie, brandweer en ambulance. Het gaat om levensbedreigende situaties en misdrijven waarbij elke seconde telt. Bent u getuige van een misdrijf, zoals geweld, diefstal of inbraak? Bel ook dan 112.

Géén spoed, wél politie?: bel 0900 - 88 44

Via dit nummer kunt u ook in contact komen met uw wijkagent. De wijkagent is het eerste aanspreekpunt van de politie in de wijk. De wijkagent weet wat er speelt in de wijk en is er vaak fysiek aanwezig. De wijkagent staat graag in contact met bewoners en kan goed met u meedenken. Iedere wijk, ook in het buitengebied, heeft een eigen wijkagent. De wijkagent houdt zich naast criminaliteit ook bezig met overlast, jongeren en alcohol, burenruzies, etc. Benieuwd wie uw wijkagent is? Kijk dan op internet op de website www.politie.nl en vul onder het tabblad ‘Mijn buurt’ uw postcode in. Of klik hier voor de wijkagenten in Losser, de wijkagent De Lutte & Beuningen en de wijkagent Overdinkel & Glane. Hier vindt u meer informatie over contact met de politie.

Brandweer: bel 112

Heeft u de brandweer nodig? Bel 112. Meer informatie over de brandweer vindt u op de website van Brandweer Twente.

Heeft het geen spoed maar moet de brandweer wel ter plaatse komen, bel dan 0900-0904. Meer informatie vindt u op www.brandweer.nl/geenspoed.

Meld Misdaad Anoniem: bel 0800 - 70 00

Anonieme informatie over criminaliteit en misdrijven meldt u bij Meld Misdaad Anoniem. Dit nummer is zeven dagen per week bereikbaar van 10.00 uur tot 22.00 uur en staat garant voor anonimiteit. Meer informatie vindt u op de website van Meld Misdaad Anoniem. Daar kunt u ook online een anonieme melding maken.

Zorg en Veiligheid: bel 0800 - 2000

In geval van situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling kunt u 24 uur per dag terecht bij Veilig Thuis Twente, via 0800 – 2000. Meer informatie vindt u op www.veiligthuistwente.nl. Voor informatie en advies over meer onderwerpen rondom zorg en veiligheid kunt u terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin Losser: telefonisch bereikbaar tussen 9.00 -  12.00 uur via 053 - 5377310.

Dier in nood: bel 144

Dieren in acute nood en/of gewonde dieren. Ziet u een (gewond) dier in nood, bel dan meteen 144. Ook wanneer een dier een gevaar voor zichzelf en de veiligheid van mensen oplevert, belt u dit nummer.

Risicokaart

Belangrijke tips en telefoonnummers kunt u lezen in de risicokaart. Hang deze risicikaart in uw meterkast, dan heeft u deze altijd snel bij de hand.