Wie mag een voorstel indienen?

Iedereen kan voor een andere persoon een voorstel voor een Koninklijke onderscheiding indienen, ongeacht leeftijd, nationaliteit of woonplaats. Dit geldt ook voor familieleden van kandidaten en personen die buiten Nederland wonen. Als een kandidaat zich voor de samenleving verdienstelijk heeft gemaakt in bijvoorbeeld verenigingsverband, dan ligt het voor de hand dat een bestuurder van deze vereniging het voorstel indient. Als het gaat om iemand die in zijn werk bijzondere prestaties levert, dan is de werkgever de meest aangewezen persoon om het voorstel in te dienen.

Werkwijze

Om een persoon voor te dragen dient een voorstelformulier ingevuld te worden Dit formulier is te vinden op de website lintjes.nl U kunt het ook hier downloaden of bij de gemeente Losser opvragen.
Diegene die dit formulier invult en de voortrekker is in de aanvraag van de Koninklijke Onderscheiding heet: “de voorsteller”. Hij of zij zorgt dat de aanvraag volledig is.