Wat is de verdere procedure?

Als het gaat om een in de gemeente Losser woonachtige kandidaat dan brengt de burgemeester van Losser advies uit over het voorstel. Vervolgens oordeelt de Commissaris van de Koning in de provincie Overijssel en stuurt het voorstel door naar het Kapittel voor de Civiele Orden in Den Haag. Dit onafhankelijke college geeft een zwaarwegend advies aan de betrokken minister. Wanneer ook de minister positief beslist, wordt de onderscheiding bij Koninklijk Besluit verleend. De gemeente informeert de voorsteller enkele weken vóór de uitreiking over de uitkomst en maakt met de voorsteller afspraken over de uitreiking. In de regel reikt de burgemeester de onderscheiding uit.

Op de dag van uitreiking ontvangt de gedecoreerde naast het lintje ook een oorkonde. Daarin staat dat Z.M. de Koning bij Koninklijk Besluit aan de gedecoreerde een bepaalde graad van onderscheiding in één van de Civiele Orden heeft verleend. De meeste gedecoreerden worden benoemd tot Lid in De Orde van Oranje-Nassau.