Waar moet een voorstel aan voldoen?

Het voorstel moet antwoord geven op de volgende vragen:

Wie wordt er voorgesteld? 
U vermeldt naam, voornamen (voluit), huidige adres, woonplaats en korte levensbeschrijving van de kandidaat

Wat is de gewenste datum van uitreiking?
U geeft aan om welke gelegenheid het gaat op de gewenste datum? Als het een bijzondere gelegenheid betreft, stel dan een passende gelegenheid voor die samenhangt met de verdiensten.

Wat is de reden voor het indienen van het voorstel? 
Als reden voor het indienen van het voorstel kunt u bijvoorbeeld aangeven:

  • om welke activiteiten het gaat? De activiteiten moeten zo uitgebreid mogelijk beschreven worden;
  • op welke manier de kandidaat zich heeft ingezet? Was hij of zij alleen actief of samen met anderen? 
  • waarom de verdiensten bijzonder zijn;
  • wat het belang is voor de samenleving;
  • in welke perioden de kandidaat actief is geweest? Hoeveel uur per week of per maand?
  • of de kandidaat nog steeds actief in de functie is waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt;
  • tot hoever de verdiensten strekken? Lokaal, regionaal, landelijk of internationaal?
  • hoe groot de organisatie is waarin/waarvoor de kandidaat actief is?
  • of de activiteiten buiten de werkkring worden betaald? Zo ja, om welke bedragen het gaat; 
  • of het voorstel ondersteund wordt door personen die betrokken zijn bij het werkveld waarin de kandidaat zich verdienstelijk heeft gemaakt.