Voor wie kunt u een aanvraag indienen?

In principe kan iedereen worden voorgesteld voor een Koninklijke onderscheiding. 

De voorsteller moet aantonen:

  • dat de kandidaat zich gedurende langere tijd belangeloos heeft ingezet voor de samenleving. Onder ‘langere tijd’ wordt een periode van minimaal 15 jaar verstaan;
  • dat het gaat om een reeks activiteiten Het hoeft niet om één en dezelfde functie te gaan; het kan ook gaan om een  reeks van activiteiten die in een periode van minimaal 15 jaar opeenvolgend of gelijktijdig zijn verricht;
  • dat de kandidaat nog actief is. Op het moment van indiening moet de kandidaat nog steeds actief zijn in (één van) de functie(s) waarin hij of zij zich verdienstelijk heeft gemaakt;
  • dat het gaat om een beroep met bijzondere prestaties. Ook personen die bij de uitoefening van hun beroep bijzondere prestaties   leveren, kunnen worden onderscheiden. Het gaat dan om persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten en de mate waarin de samenleving baat heeft bij de geleverde inzet.