Gemeentespeld

Regels en procedure voor het toekennen van de gemeentespeld van gemeente Losser

 • De gemeentespeld wordt toegekend als blijk van waardering voor personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de Losserse gemeenschap. Deze personen zijn sociaal-maatschappelijk actief of hebben een belangrijke prestatie geleverd op onder andere het gebied van cultuur, economie, onderwijs, politiek, wetenschap of sport.
 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser kent de gemeentespeld toe.
 • Het college van burgemeester en wethouders voorziet zijn besluit van een onderbouwing.
 • De toekenning van de gemeentespeld wordt vastgelegd in een B&W-besluit, op advies van medewerker kabinetszaken.
 • De aanvraag voor een gemeentespeld wordt behandeld door de medewerker kabinetszaken van de gemeente Losser.
 • Het voorstel om iemand voor te dragen voor een gemeentespeld wordt per brief of per mail aan kabinetszaken gestuurd, met daarin aangegeven wat deze persoon voor bijzondere prestatie heeft verricht.
 • De aanvraag moet minimaal zes weken voor de uitreikingsdatum worden ingediend bij kabinetszaken.
 • De betrokken persoon moet van onbesproken gedrag zijn.
 • Binnen drie weken ontvangt de voordrager bericht of de aanvraag gehonoreerd wordt.
 • De uitreiking van de gemeentespeld vindt plaats tijdens een passende gelegenheid, in overleg met de voordrager van de gemeentespeld en met kabinetszaken.
 • De uitreiking van de gemeentespeld gebeurt door de burgemeester. Indien de burgemeester niet tot uitreiking kan overgaan, geschiedt de uitreiking door de loco-burgemeester.

Gouden gemeentespeld

De gouden gemeentespeld wordt alleen als bevordering toegekend als de zilveren speld al eerder is uitgereikt aan betrokkene.